Po dłuższym naszym niepisaniu, wynikłym z różnych względów, postanowiliśmy ponownie podzielić się z Państwem nowymi informacjami dotyczącymi działalności naszej fundacji.
W sobotę 28 maja 2016r po raz kolejny odwiedziliśmy Mazowsze. Dokładnie Warszawę i Lipsko. W Warszawie skorzystaliśmy z hojności Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Otrzymaliśmy 101 tzw. książek mówionych, czyli literaturę polską i światową na kasetach. Nośnik nie jest najnowszy, ale za dar dziękujemy. Wiemy że jest on oczekiwany nad Niemnem. Tym bardziej że wielu młodych Polaków zamieszkałych na Białorusi może mieć problem z czytaniem, a tu mają podane gotowe polskie słowo. Z Warszawy droga doprowadziła do szkoły w Lipsku. Otrzymaliśmy tam dar może skromy, ale przemyślany, wyważony taki jaki zawsze pragniemy dostawać. Bez makulatury. Za powyższe darowizny bardzo dziękujemy.