Hej:)

Cały dzień padało, dzień, jak to w listopadzie dość krótki, jednak nie przeszkodziło to nam 8 dnia tego miesiąca wybrać się do Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu, by odebrać od zaprzyjaźnionych Pań bibliotekarek, Pani Aldony Hojnackiej-Skrzypek i Pani Danuty Nowak, które przygotowały dla nas kilka pokaźnych kartonów książek dla dzieci. Pragniemy za to serdecznie podziękować, polskojęzyczne bajki są jednym z priorytetów, bo przecież bajka uczy jak podręcznik. Czasem mam wrażenie, że nawet lepiej.