Fundacja Książka na Kresy posiada swoją siedzibę  w Sulejowie. Powołana do życia została 17 kwietnia 2013 roku, by szerzyć język i kulturę polską poprzez współpracę z młodzieżą polską zamieszkującą terytorium Republiki Białoruś.

Jeśli posiadasz niezniszczone, pełnowartościowe podręczniki do nauki języka polskiego napisane w języku polskim wydane po 1989 roku (chętnie również lektury), których nie używasz, a chciałbyś je przekazać naszej fundacji, która wyśle je młodym Polakom na Białorusi (oni dostęp do takiej literatury mają bardzo utrudniony),

masz możliwość wspomożenia nas wybraną przez siebie, choć symboliczną kwotą, którą przeznaczymy na cele statutowe, o czym przekonasz się czytając sprawozdanie roczne,

chciałbyś z własnej inicjatywy zakupić książki i przekazać je na rzecz młodych kresowiaków,

chciał pomóc nam z transportem paczki do białoruskiej Polonii,

miał możliwość przekazania nam jakiejś wartościowej rzeczy na aukcję charytatywną

masz inny pomysł, jak mógłbyś pomóc nam we współpracy z Polakami mieszkającymi na Białorusi?

Wystarczy, byś napisał/a na adres e-mail: fundacja@ksiazkanakresy.org  lub zadzwoń: 667-782-463

Statut Fundacji: STATUT